Help mij het zelf te doen

Leer mij het zelf te doen

Laat mij het zelf doen

Welkom bij MKC Anne Frank Doesburg

 

Fijn dat u onze website bezoekt.

Op onze website leest u meer over ons kindcentrum. 

In onze Montessori Kind Centra (MKC) in Doesburg en Ellecom vormen de ideeën van Maria Montessori de basis van waaruit wij werken. Kinderen van 0 tot 13 zijn welkom om zich te ontwikkelen tot ondernemende, nieuwsgierige en kritische mensen die wij graag helpen het zelf te doen. Daarom zorgen we voor een omgeving die uitdagend, veilig en fijn is en leren we kinderen met respect voor hun omgeving eigen keuzes te maken. Door kinderen ruimte te geven, kunnen zij leren vanuit hun talenten, mogelijkheden, interesse en voorkeur. Dat betekent dat er divers materiaal aanwezig is waar kinderen mee aan de slag kunnen.  

De naam Anne Frank is passend bij onze scholen. De waarden verbondenheid, vastberadenheid, hoop en respect, verbonden aan de naam Anne Frank, zijn op elk moment terug te vinden in onze scholen.  

 

Nieuws

 

Besturenfusie IJsselgraaf en MKC Anne Frank een feit per 1 januari 2024

MKC Anne Frank, een Montessori-school met een locatie in Doesburg en in Ellecom en Stichting IJsselgraaf,met 15 scholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem fuseren per 1 januari 2024. Het betreft een besturenfusie die feitelijk een overname is van MKC Anne Frank door Stichting IJsselgraaf.

Door deze fusie zal MKC Anne Frank beter in staat zijn om toekomstbestendig onderwijs te blijven aanbieden. Stichting IJsselgraaf zal door deze fusie naast het openbaar onderwijs ook algemeen bijzonder Montessori-onderwijs kunnen bieden. De eigen identiteit van de scholen staat voorop en blijft behouden.

Het proces om te komen tot een bestuurlijke fusie is zorgvuldig doorlopen. Na instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van IJsselgraaf en de medezeggenschapsraad van MKC Anne Frank, goedkeuring van de raden van toezicht van beide organisaties en positief advies van de colleges van B&W van de gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem en Rheden heeft ook het Ministerie zijn goedkeuring voor de fusie gegeven.

Het Decentraal Georganiseerd Overleg met de vakbonden heeft geleid tot een door alle partijen akkoord bevonden DGO-verklaring. Daarmee zijn de belangen van alle werknemers ook na fusie goed gewaarborgd. De fusie heeft geen invloed op de werkgelegenheid.

Stichting IJsselgraaf en MKC Anne Frank zijn beide zeer verheugd over deze fusie en voorzien een positief effect op het geboden onderwijs in de regio.