Binnenkomst: 

Als uw kind al op ons MKC zit, dan komt hij/zij al regelmatig kijken in onze onderbouwgroepen.  

Is uw kind nog niet binnen ons MKC dan komt uw kind maximaal 5 ochtenden meedraaien in de onderbouwgroep om te wennen.  Met de leerkracht spreekt u af welke data uw kind op visite kan komen. U haalt uw kind deze dag om 11.30 uur weer op. 

De leerkracht ontvangt u bij de klas en heet u en uw kind welkom.   

De jas en de tas met het eten en drinken voor tussen de middag mogen aan de kapstok. Het fruit en drinken voor het fruitmoment worden door uw kind in het karretje in de klas gezet.  

Het is gebruikelijk dat als uw kind lekker aan het werk is, dat u dan zelf het lokaal verlaat tijdens de inlooptijd. 

De binnenkomst verloopt rustig als u zich aan de volgende afspraken houdt: 

  • ’s Ochtends om 8.15 uur gaat de deur open. Om 8.30 uur begint de school en heeft u het lokaal verlaten. 

  • Uw kind hangt zelf de jas en de tas aan de kapstok en brengt de fruitspullen naar het karretje in de klas. De kinderen geven de leerkracht een hand, verzorgen hun plantje en zetten dit plantje in de vensterbank. De kinderen kiezen zelf werk uit de kast. Help uw kind het zelf te doen. 

  • Kinder- en wandelwagens blijven in het halletje of buiten staan. 

  • Als de stoelen in de kring staan, gaan de kinderen direct op de stoel zitten en mogen ze een boek gaan lezen. De ouders nemen afscheid als het kind zit en verlaten het lokaal. 

Ophalen: 

Bij het ophalen wacht u buiten op het plein bij de zij-ingang. De kinderen blijven bij de leerkracht wachten tot er iemand voor hen is.  

Hoe ziet een schooldag eruit? 

 

Hoe ziet een normale schooldag eruit 

8.30 -10.30 uur Werkperiode, inclusief zelf fruit eten 

10.30-11:25 uur Buiten spelen 

11.30 - 12.00 uur Groepsactiviteit 

12:00-12:30 uur Lunchen 

12.30 - 13.00 uur Buiten spelen 

13.15-14-00 uur Werkperiode en groepsactiviteiten 

14:00-14:30 uur Voorlezen en afsluiting van de dag 

 

Wat doen we samen: 

Klank van de week 

Om de week staat er een nieuwe klank central. Kinderen mogen voorwerpen meenemen van huis of een tekening maken van dingen, die beginnen met deze klank. Via social schools berichten wij u aan welke letter/ klank wij werken.  

Montessorikring 

Gedurende het schooljaar komen alle Montessorimaterialen aan bod. 

Rekenkring  

In de kring wordt gewerkt aan rekenbegrippen. 

Muziek/ dans/ drama 

Hierbij doen we wekelijks diverse activiteiten. 

Sociaal- emotionele ontwikkeling 

Vanuit de methode 'klassenkracht’ doen we diverse groepsvormende activiteiten. 

Schooltelevisie 

We kijken op het digibord onder andere naar Koekeloere. Hierin komt Flip de beer voor.  

 

Dagritme:

Op de muur hangt het dagritme, aangegeven door dagritmekaarten. Hierdoor wordt de dag duidelijk en overzichtelijk voor de kinderen. Op deze manier weten ze welke activiteiten aan bod komen en ontdekken ze dat er een bepaalde volgorde in zit.  

Gym en yoga:

Op dinsdag is er gymnastiek en op vrijdag yoga in de speelzaal van ons MKC. Kinderen gymmen in korte broek, hemd of T-shirt en gymschoenen. 

Wilt u uw kind kleding aandoen die zij/hij zelf makkelijk aan en uit kan doen? 

Gymschoenen met goed profiel wordt aanbevolen  

( liever geen zwarte zolen en veterschoenen).                                                                 

De gymschoenen, korte broek en hemd of T-shirt blijven op school. Ze hangen aan de kapstok in een witte tas met de naam van uw kind erop.  

 

Buitenspelen 

Buitenspelen proberen wij onder alle weersomstandigheden toch te doen. Wilt u uw kind hiernaar kleden? Tijdens het buitenspelen hebben de kinderen goede schoenen aan. In de zomer geen teenslippers om verwondingen te voorkomen.                      

 

Boekenpret:  

Op woensdag is er boekenpret. ’s Morgens doen de kinderen de gele boekenprettas met boek in de boekenbak in de klas. De kinderen zoeken die dag een nieuw boek uit. Dit boek wordt meegenomen naar huis. Het doel hiervan is het leesplezier te bevorderen. Thuis kunt u samen met uw kind het boek lezen. Het boek mag best vaker voorgelezen worden. Kinderen kunnen dan zelf steeds beter het verhaal voorspellen en navertellen.   

Werken n.a.v. thema’s: 

Wij werken aan de hand van een thema. Dit duurt een aantal weken. Een thema kan iets zijn wat op dat moment erg in de belangstelling staat zoals een seizoen, een feest enz. 

 

Vieren van verjaardagen: 

Verjaardagen zijn voor kleuters erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. De jarige mag zelf een hoed maken. We vieren met de groep de verjaardag en daarbij mag de jarige de klasgenoten trakteren. Met 2 gekozen kinderen mag de jarige de klassen rond om dezelfde traktatie aan de leerkrachten te geven. Liefst een kleine traktatie (per kind 1 stuk). Wij delen bij de traktatie geen cadeautjes uit. 

De verjaardagen van de onderbouwleerkrachten worden gezamenlijk gevierd in de vorm van een ‘juffendag’. Deze dag gaan we wat leuks doen met de kinderen. De kinderen mogen dan een kleinigheid of tekening meenemen.  

Fruit eten 

Wilt u uw kind vers fruit meegeven? Uw kind heeft ongeveer een kwartier om dit op te eten. Uw kind mag zelf kiezen wanneer het het fruit gaat eten in de werkperiode van de ochtend. Heeft uw kind hier zelf niet aan gedacht, dan attendeert de leerkracht uw kind hierop om 10.00 uur. Wilt u liever geen koeken meegeven. Graag de naam van de leerling op de bekers en bakjes zetten.  

Brood eten 

Tussen de middag eten de leerlingen brood op school. De leerlingen in de onderbouw hebben ongeveer een half uur om het eten/drinken op te krijgen. Het kan dus zijn dat het brood niet helemaal op is aan het einde van de dag.  

Naar de wc gaan 

De jongens gaan tijdens het plassen zitten op de wcbril. Alle kinderen wassen hun handen na het wc bezoek. De kinderen moeten zichzelf kunnen redden op de wc.  

Plantje 

Elk kind heeft een eigen plantje op school om voor te zorgen. Wilt u samen met uw kind een stevig plantje in een leuk potje uitzoeken en meegeven?