MKC Anne Frank is een éénpitter. De directeur van de kindcentra is tevens bestuurder. Er is een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit ouders van beide scholen. De RvT controleert het beleid van de directeur/bestuurder. Dit doen zij onder andere aan de hand van de vastgestelde Richting Gevende Uitspraken (RGU’s), die weergeven wat de RvT belangrijk vindt. Deze uitspraken zijn:

- De RvT hecht aan kwalitatief goed onderwijs

- De RvT hecht aan een kwalitatief sterke schoolomgeving

- De RvT hecht aan onderwijs dat past voor alle leerlingen

- De RvT hecht aan eigentijds en aansprekend onderwijs

- De RvT hecht er aan dat de schoolomgeving voor iedereen een plezierige en veilige leef- en leergemeenschap is

- De RvT hecht er aan dat kinderen zich met respect voor hun omgeving (medemens, gemeenschap en natuur) tot ondernemende en zelfstandige mensen ontwikkelen

Deze uitspraken komen naar voren binnen het beleid van de kindcentra. De uitwerking van dit beleid wordt gedurende het jaar getoetst via diverse middelen, zoals ontwikkelplannen,enquêtes en evaluaties.

Schroom niet ons te benaderen bij vragen over de invulling van de richting gevende uitspraken of andere onderwerpen.

De Raad van Toezicht vergadert één keer in de zes weken.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Reint Sekhuis (voorzitter)
  • Louis Neven (secretaris)
  • Alexander Kreule (penningmeester)
  • Kees-Jan Hoogerheide
  • Lennart in ‘t Veld
  • Jacqueline de Graaf

De raad van toezicht is bereikbaar via social schools of via raadvantoezicht@mkcannefrank.nl