Onze missie 

Wij zijn een laagdrempelig en open kindcentrum, met aandacht voor alle kinderen, waar op een eigentijdse en aansprekende wijze kwalitatief goed montessorionderwijs en -opvang wordt aangeboden. 

Onze visie 

MKC Anne Frank biedt alle kinderen een plezierige, veilige, uitdagende en rijke leef- en leeromgeving, waarin alle kinderen worden geaccepteerd en erkend. Wij geven kinderen ruimte en eigenaarschap. We luisteren naar ze en helpen ze om goede keuzes te maken. 

We vinden dat je iedere dag aandacht moet besteden aan het omgaan met elkaar, met besef voor normen en waarden. Elk kind is uniek en elk kind heeft talent. Wij leren kinderen om met zelfvertrouwen en discipline hun talenten in te zetten, zodat zij kunnen uitblinken. We leren ze om zowel als individu, als in samenwerking met elkaar zaken voor elkaar te krijgen. Het kind staat bij ons centraal en mag het eigen leerproces mee bepalen. Ons (montessori-)motto: “Leer mij het zelf te doen”, sluit hierbij aan.