De sfeer op school

Zoals we in onze visie al verwoordden, is ons uitgangspunt dat onze school een veilige, plezierige en uitdagende leef- en leergemeenschap wil zijn voor alle betrokkenen. Gedurende de hele dag wordt tijdens het spelen en werken, in de klas en op het plein aandacht besteed aan hoe we met elkaar en de spullen van elkaar omgaan.

Hiertoe hebben we regels en afspraken. Deze regels zijn gebaseerd op 3 basisregels:

-          een regel voor het omgaan met elkaar

-          een regel voor het omgaan met materialen

-          een regel voor het bewegen binnen en buiten de school

Deze regels worden visueel ondersteund en hangen bij de entree van de school.

 

Daarnaast zijn regelmatig terugkerende activiteiten zoals o.a. gezamenlijke vieringen rondom Sint, Kerst, Pasen, de jaarafsluiting en ons open podium, bewust gekozen om daar een bijdrage aan te leveren.

We vinden dat kinderen met elkaar moeten leren omgaan.