Waarom gebruiken we Social Schools?

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken gebruik van het ouderportaal van Social Schools om u op de hoogte te houden over wat er op school speelt. U bent lid van de groep van uw kind(eren) en de algemene groep.

Waar is Social Schools voor bedoeld?

De directie en leerkrachten sturen afwisselend informatie: foto’s en filmpjes van situaties in de klas, geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige websites. U bepaalt zelf of u dit via de app of via de mail ontvangt.

Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor vraagt de directie u in de app aan te geven uw toestemming voor het gebruik van foto's en gegevens over uw kind in deze beveiligde schoolomgeving.

Wat kunt u verwachten?

Alle informatie, waaronder foto’s, video’s en tekst, is met de beste professionele intenties geplaatst door ons. Wij overwegen bij alles of dit geschikt is om op het portaal te plaatsen. Als u iets ontdekt waarover u twijfelt, meldt u dit bij de desbetreffende leerkracht.

Als wij iets persoonlijks willen bespreken met u over uw kind, wordt u via de 1-op-1 communicatiemogelijkheid in de app (of via telefoon) benaderd.

Wat verwachten we van u?

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in deze omgeving. Berichten zullen tijdens werkdagen gedurende de werkuren geplaatst worden.

Alle rechten van tekst en beeld liggen bij de organisatie. In de beveiligde omgeving van Social Schools gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij verwachten ook dat u de regels rondom privacy en het verspreiden van online materiaal respecteert.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. In de loop der tijd evalueren we het gebruik van dit oudercommunicatieportaal en bekijken we of er mogelijkheden zijn om de communicatie verder uit te breiden.

Wij verwachten dat alle gebruikers binnen het portaal een positieve, opbouwende, realistische en zinvolle manier van communiceren gebruiken. Er worden geen negatieve berichten en/of anderszins schadelijke (beeld)materialen geplaatst die nadelig kunnen zijn voor individuele leerlingen en de school. Er wordt binnen het portaal met elkaar gecommuniceerd, niet over elkaar. Schelden, discrimineren, bedreigen en seksueel getinte communicatie zijn op geen enkele wijze geoorloofd. U spreekt ons erop aan, en wij u.

Absentiemeldingen en verlofaanvragen gaan vanaf nu ook via Social Schools. Wij ontvangen absentiemeldingen graag voor aanvang van de schooldag. Verlofaanvragen kunnen worden ingediend en worden beoordeeld door de directie. Na goed- of afkeuring krijgt u daar bericht over.